Bazeni za plavanje in kopanje

Za upravljavce bazenov in kopališč

V založbi družbe SoTom, higiena vode, d.o.o. je v oktobru 2011 izšla strokovna knjiga avtorja dipl. ing. Franceta Šolarja:
BAZENI ZA PLAVANJE IN KOPANJE
EU smernice, zakonodaja, obratovanje, vzdrževanje

Knjiga je izšla na 173 straneh in je namenjena kot strokovni pripomoček predvsem lastnikom in upravljavcem javnih kopališč, zanimiva pa je tudi za investitorje / lastnike privatnih bazenov, primerna je tudi za izobraževanje odgovornih strokovnjakov v ZZV-jih in zdravstvenih inšpektorjev, ki delujejo na tem področju.

Knjiga obravnava najnovejše smernice EU za gradnjo in uporabo kopališč, povezano s slovensko zakonodajo – zakoni in pravilniki − ter priporočili standardov in civilnih organizacij.

Poglavje o načrtovanju in konstruiranju kopališča vsebuje podatke o posameznih vrstah bazenov, in njihovo konstruiranje, podaja zahteve za klimatske naprave v dvoranskih kopališčih, področje savn in kopeli, ter zahteve za pomožne prostore.

Poglavje o zahtevah za bazensko hidravliko obravnava vse naprave v bazenskem sistemu: od prelivnega žleba preko vodnih atrakcij, izravnalnega bazena, pa do zahtev za obtočne in dozirne črpalke, z merilno-regulacijsko tehniko.

V poglavju o vodi v naravi in bazenih bomo izvedeli vse o trdoti vode, pH vrednosti vode, kislinski kapaciteti bazenske vode in dobili zahteve za posamezne polnilne vode − pitno, morsko, geotermalno in sekundarno vodo.

Poglavje o vnašanju nečistoč v bazensko vodo obravnava vnos anorganskih in

organskih nečistoč, vključno z mikroorganizmi in nastajanjem biofilmov. Nadalje pojasnjuje nastanek novih spojin, ki nastajajo ob razkuževanju s klorom in zahtevami za njihovo omejevanje.

Bazenska kemija nam pojasnjuje potek reakcij ob razkuževanju z različnimi razkužili z metodami zniževanja stranskih produktov razkuževanja.

Zelo pomembno je poglavje osnovnih tehnoloških postopkov, ki jih lahko upravljavec bazenov uporabi za pripravo bazenske vode. Osnovni postopki so: adsorpcija, kosmičenje, filtriranje, razkuževanje in uravnavanje pH vrednosti. Lahko pa se tem dodajo še specialni postopki, kot je uporaba klor dioksida v kombinaciji s klorom, ozonizacija in UV sevanje.

Nadalje povzema avtor vse tehnološke postopke priprave bazenske vode, ki jih priporoča predlog obnovljenega standarda EN DIN 19643.

Zelo velik pomen daje avtor postopkom prihodnosti: osnova vseh je membranska tehnika, ki jo lahko uporabimo tako za filtriranje bazenske vode v polnem pretoku, kot tudi za regeneracijo izpiralne vode iz peščenih filtrov. Membranska tehnika je tudi osnova za klor alkalno elektrolizo, s pomočjo katere pridobivamo klor iz kuhinjske soli na licu mesta.

Prvič je avtor v praksi že uporabil priporočilo 65.04 za preizkus funkcionalnosti naprave za pripravo bazenske vode. Ta preizkus izvedemo ob primopredaji naprave od izvajalca na upravljavca. Bistvo preizkusa je, da se izvede strokovno in to v času »odprtih vrat« novega/obnovljenega bazena, ko je le ta napolnjen z kopalci.

Velik poudarek daje avtor nalogam upravljavca bazena, kot sta zakonsko predpisana vodenje evidence obratovanja in vodenje kontrole čiščenja, za kateri tudi predlaga tip obrazcev.

Poleg nalog najdemo v knjigi priporočila upravljavcu, kaj storiti pri prekoračenih parametrih, kot so vezani klor, THM-i, bakterije vrst pseudomonasa , legionele, ecoli, in kaj storiti z onesnaženji, ki jih nehote povzroče kopalci: fekalije, bruhanje, kri in podobno.

Dosti obširna so priporočila za strokovno razkuževanje vseh naprav za pripravo bazenske vode, avtor pa tudi povzema merila Inštituta za varovanje zdravje Ljubljana o primernosti bazenske vode za plavanje in kopanje.

Na kratko opisuje tudi kontrole, ki naj bi jih izvajal zdravstveni inšpektor.

Poglavje o vzdrževanju kopališkega kompleksa daje poudarek na opravila, ki so potrebna ob daljših zaustavitvah sistemov in opravila ob čiščenju in razkuževanju vseh prostorov v kopališču.

V prilogah najdemo Načrt čiščenja kopališča, osnutek Načrta za zagotavljanje varnosti kopaliških naprav in obširen primer Hišnega reda.

Knjigo lahko naročite v podjetju SoTom H.V. d.o.o. Ljubljana, Ob železnici 14, 1000 Ljubljana po pošti, na faks 01 644 535 ali e-mail: sotom@siol.net.

Knjigo vam dostavimo po povzetju. Cena knjige je 72,00 € , ki že vključuje 8%-ni DDV in poštnino.