Dezinfekcija pitne vode

Za razkuževanje večjih vodovodov smo osvojili dezinfekcijo s klorom, pridobljenim na mestu uporabe.

V kolikor opremljenost vodarne tega ne dopušča imamo stalno dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami in za uporabo nevarnih kemikalij, kamor spada tudi plinski klor, ki ga je izdal Urad RS za kemikalije pod št. 540-1072002-4-UK z dne 26.04.2005.

Poleg tega zaposlujemo stalnega Svetovalca za kemikalije in Svetovalca za ADR transport. Zaradi sicer redkih, a vedno hudih nesreč s plinskim klorom v jeklenkah, predvsem pri prevozih, je predvideno, da bo EU omejila ali celo prepovedala prevoz utekočinjenega klora.