Funkcionalni preizkus naprav za pripravo vode

Kot člani Nemške družbe za vedenje o kopanju smo strokovno usposobljeni sodelovati pri primopredaji kopališča od izvajalca na upravljavca.

Obseg preizkusa je zelo zahteven in sestoji iz sledečih dejavnosti:

– Določitev osnovnih pogojev za izvedbo preizkusa funkcionalnosti naprav za pripravo voda
– Pogoji preizkusa funkcionalnosti naprav
– Določitev obsega preizkusa
– Ugotavljanje tehničnotehnološke funkcionalnosti naprav
– Preizkušanje voda
– Podajanje končnih ugotovitev preizkusa funkcionalnosti naprav