Klor alkalna elektroliza slanice za dezinfekcijo na licu mesta

Kljub novim metodam za razkuževanje dezinfekcijo voda, kot sta ozonizacija in žarčenje z UV svetlobo, je v mnogih primerih ostal klor, oziroma njegovi derivati najpomembnejše dezinfekcijsko sredstvo.

Dandanes morajo uporabniki na objekte dovažati klor oziroma njegove derivate, kar je deloma nevarno in tudi neugodno ter neekonomično. Pridobivanje klora oz. njegovih derivatov na podlagi elektrolize na licu mesta je absolutno bolj varno, pa tudi ekonomsko upravičeno.

Naprava uporablja kot surovino čisto kuhinjsko sol NaCl, ki jo na podlagi membranske elektrolize pretvarja v čisti plinski klor in natrijev hidroksid.