Kvalitetna pitna voda

Na kvaliteto pitne vode vpliva veliko faktorjev, ki izvirajo iz različnih raztopljenih snovi, katerih količina in vrsta je odvisna od področja kjer voda izvira in od kemične sestave podlage preko katere teče in stanja vodovodnih cevi. Ponavadi voda preteče dolgo pot od izvira do končnega porabnika. Cilj vseh obdelav vode je odstraniti vse kontaminante (ki znižujejo kvaliteto vode) ali znižati njihovo koncentracijo na nivo, ki ustreza namenu uporabe. Distribucijsko vodovodno omrežje je tako za privatne uporabnike kot za industrijo občutljivo na korozijo, če je izpostavljeno agresivni vodi, kar pogosto povzroča rjavo vodo.

Z uporabo tehnologije za preprečevanje odlaganja snovi in zaščito cevi se zviša kakovost vode in podaljša življensko obdobje vododvodnega distribucijskega omrežja.

V Sloveniji je vodovodna voda večinoma srednje trda do trda. Zato imamo pogosto težave z odlaganjem vodnega kamna na vodovodne cevi. Trdoto vode povzročajo raztopljene mineralne snovi, predvsem kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati ter kalcijev sulfat, ki jih voda raztaplja iz prsti in kamnin (CaCO3 – apnenčasta podlaga, CaMg(CO3)2 – dolomitska podlaga, CaSO4 – predeli z depoziti sadre). K trdoti vode seveda prispevajo tudi drugi ioni, vendar v znatno manjši meri: Na+, K+, Cl- in drugi (odvisno od kamenin).

Trda voda vsebuje raztopljene kalcijeve in magnezijeve ione, zaradi katerih se pogosto pojavlja vodni kamen.

Mehka voda je tista voda, ki je brez raztopljenega kalcija in magnezija. Ne vsebuje mineralov, ki bi tvorili usedline, zato se ne pojavi vodni kamen.

Trdoto vode lahko merimo na več različnih načinov. Najenostavnejši način je z uporabo testnih lističev. Listič namočimo v vodo za 1 sekundo, otresemo odvečno vodo in po preteku 1 minute odčitamo trdoto po barvni lestvici. Z uporabo določenih kemikalij in fotometra, je možna natančna določitev, prav tako natančna je kemijska titracija.

Trdoto lahko izražamo z različnimi merili. Standardizirana enota je izražena v miligramih kalcijevega karbonata na liter (mg/L CaCO3), pogosto pa se uporabljajo nemške trdotne stopinje (°dH), kjer ena stopinja pomeni vsebnost 1 mg CaO na 100 mL vode (oziroma 10 mg CaO na 1 L vode).

Lestvica trdote vode:

0 – 4 °dH zelo mehka (destilirana voda)
4 – 8 °dH mehka voda (deževnica)
8 – 18 °dH srednje trda voda (večina vodovodnih vod)
18 – 30 °dH trda voda
nad 30 °dH zelo trda voda

Z enostavno vgradnjo naprave HydroFLOW lahko odstranimo vodni kamen. Uporablja edinstveno tehnologijo, ki nima negativnih posledic na naše okolje. Deluje na naravnih fizikalnih reakcijah, ki se dogajajo v vodi in ne na stenah prenosnikov medija. Večkrat spreminjajoče se električno polje se inducira v vodo in se razprostre po vodovodnem omrežju. Namesto, da bi se kristalinilčni vodni kamen nabiral na stene vodovodnega sistema, se pretvori v amorfne kosmiče, ki nimajo sposobnosti odlaganja na stene cevi in ostalih vodovodnih naprav kot so naprimer grelci, toplotni izmenjevalci….

Prednosti naprave:

– Boljša kvaliteta vode
– Preprečevanje nastajanja vodnega kamna
– Odstranjevanje že nastalega vodnega kamna
– Antibakterijski učinek
– Praktično brez vzdrževanja
– 3 letna garancijska doba
– Nima gibljivih delov
– Enostavna montaža na cevovod
– Enostavna premestitev na drugo lokacijo

Za zaščito novih in sanacijo že poškodovanih (zarjavelih) vodovodnih cevi se uporabljajo bazični natrijevi silikati, ki so povsem topni v vodi. Silikati v kontaktu z različnimi kovinami specifično reagirajo. Naša tehnologija temelji na teh kemičnih reakcijah. Sredstvo FOLMAR uporablja negativno nabite monomere in polimerne silikate. Silikati se dozirajo v sistem pitne vode s posebnimi dozirnimi črpalkami. Uporabljajo se majhne količine proizvoda; nekaj ml raztopine silikatov na kubični meter vode. Proizvod reagira kemično s površino kovinske cevi: silikatna raztopina se absorbira na anodni strani kovine in tvori tanek, monomolekularni film. Ta ščiti kovino pred nadaljno korozijo. Namesto oblog železa in rje se na notranji strani cevi tvori zaščitni sloj, ki preprečuje spremembe v premeru cevi in kvaliteti vode, ki se pretaka skoznje.

Preparati na bazi natrijevega silikata (EINECS št. 215-687-4) imajo dovoljenje za uporabo so vpisani v listo kemikalij za pripravo in razkuževanje vode po nemškem Pravilniku za pitno vodo iz leta 2001.

Zakaj je uporaba FOLMARa smiselna:

– Izognemo se koroziji in posledično obarvanosti vode
– Minimiziramo poškodbe cevi
– Daljša življenska doba vodovodnega ocevja
– Znižanje nujnih stroškov za pravilno vzdrževanje infrastrukture
– Odlog nujnih investicij
– Optimizacija stroškov vzdrževanja cevovoda
– Znižanje mikrobiološkega onesnaženja
– Znižanje porabe dezinfekcijskih sredstev
– Preprečevanje oblog vodnega kamna (inkrustracij) na vročevodnih sistemih pri končnih uporabnikih
– Zadovoljne stranke
– Boljši izgled delovanja vodarn
– Naše podjetje vam nudi strokovno svetovanje in montažo. Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.