Merilni inštrumenti

Vsak bazen in vsak filter mora biti opremljen z merilcem pretoka če ima bazen le en filter, zadostuje merilec pretoka pri filtru.

Priporočajo se inštrumenti na podlagi magnetne induktivnosti. Vsaka obtočna črpalka mora biti opremljena z manometrom na potisni strani, na sesalni strani pa se le priporoča vakuummeter.

Vsak dovod polnilne vode mora imeti vgrajen vodni števec. Armature za odvzem vzorcev morajo biti postavljene na vseh mestih, kjer je potrebno izvajati kontrolo vode: na iztoku polnilne vode, pred in po filtru, pred vstopom čiste vode v bazen in na samem bazenu.