Archive / Nasveti

RSS feed for this section

Naši nasveti temeljijo na dolgoletnih praktičnih izkušnjah. Z njimi vam pomagamo pri zagotavljanju higiensko kar najbolj neoporečne bazenske vode.
 

Čiščenje bazenov

Če imamo močno organsko onesnaženje uporabimo alkalno čistilo kot npr. Alkapur. Pravilno čiščenje bazena: – Bazenske robove čistimo tako, da preliv izpeljemo v kanalizacijo in ne v kompenzacijo. – Uporabimo čistila, ki se ne penijo. – Kadar bazen izpraznimo opravimo generalno čiščenje. – Katero čistilo bomo uporabili pri tem, je odvisno od vrste onesnaženja. Večinoma […]

Dezinfekcija pitne vode

Za razkuževanje večjih vodovodov smo osvojili dezinfekcijo s klorom, pridobljenim na mestu uporabe. V kolikor opremljenost vodarne tega ne dopušča imamo stalno dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami in za uporabo nevarnih kemikalij, kamor spada tudi plinski klor, ki ga je izdal Urad RS za kemikalije pod št. 540-1072002-4-UK z dne 26.04.2005. Poleg […]

Dodajanje sveže vode v bazen

Za razredčenje določenih soli, ki jih kemično ni možno odstraniti (kloridi, nitrati) je predpisan minimalni dnevni dodatek sveže polnilne vode. Zvečer, ko smo ugotovili število kopalcev, dodamo min. 30 litrov po kopalcu. Zaradi ekonomike pa je potrebno stremeti, da dodatek sveže polnilne vode ne preseže cca 50 l po kopalcu, kajti uporabljeni tehnika in tehnologija […]