Oksidacija neželjenih produktov dezinfekcije v malih bazenih

Slaba lastnost dezinfekcijskih sredstev na bazi klora so stranski produkti. Poleg tega, da uničijo mikroorganizme, žal oksidirajo tudi organiko, ki jo kopalec odda v vodo. Iz sečnine in znoja dobimo klorsečnino in kloramine, ki dražijo sluznice oči in dihal, obenem povzročata smrad po kloru. Iz metanskih derivatov nastaja kloroform, ki je v visokih koncentracijah kancerogen.

Pred nekaj leti je Evropska unija registrirala pod št. ELINCS 420-970-2 novo oksidacijsko sredstvo z nazivom HydroXan na bazi tetraklordekaoksida, ki je v pripravljeni raztopini nestrupen in tudi ni nevaren za uporabo. HydroXan torej oksidira nezaželene stranske produkte kloriranja, kar pomeni za kopalca boljši komfort, kajti ni več draženja sluznic oči in dihal, ni več neprijetnega vonja po kloru.