Predstavitev novih tehnologij na področju vodovodov

26.5.2010 smo na kranjskem vodovodu Zarica pripravili predstavitev novih tehnologij s področja vodovodov. Predstavitev je potekala v dveh delih. Teoretične osnove z ogledom krajšega filma so med udeleženci napeljale do razprave, ki je pokazala, da je zanimanje za tako reševanje problemov veliko.

Nato smo na starem vodohramu v Stražišču prikazali še praktičen prikaz čiščenja vodovodnih cevi, rezervoarjev, toplotnih izmenjevalcev in filtrirnih medijev.

Vodne rezervoarje vam očistimo in dezinficiramo brez uporabe agresivnih čistil ali visokotlačnih čistilcev s čimer bi se poškodovala površina in s tem damo možnost ponovnega hitrega nalaganja biofilmov in drugih oblog. Vodovodne cevi tako v hišnih napeljavah kot javnih cevovodih vam očistimo oblog in biofilmov. Nudimo vam tudi zaščito že korozijsko načetih cevi s čimer preprečimo dostop rje do pitne vode, nadaljno korozijo in nalaganje oblog.

Filtrirni medij vam obnovimo ne da bi bilo potrebno filter odpirati. S tem se izognete nabavi novega medija in problematiki odlaganja izrabljenega, saj se nemalokrat ta odpadek tretira kot nevaren. Za odlaganje na deponijo je potrebna ocena odpadka, cena odlaganja na deponiji nevarnih odpadkov pa je visoka.

Toplotne izmenjevalce vam temeljito očistimo oblog in v zelo kratkem času jih lahko spustite v normalno delovanje. Preparati se po čiščenju lahko izpustijo v javno kanalizacijo. Uporabljeni preparati so okolju prijazni, zelo učinkoviti, stroškovno ugodni in delo vam strokovno opravi usposobljena ekipa v zelo kratkem času.

Dne 27.5.2010 pa smo imeli predstavitev profilakse legionele. Udeležencem smo predstavili svojsten pristop, ki zaenkrat edini nudi dolgotrajno rešitev problematike legionele brez uporabe toplotnih ali dezinfekcijskih šokov. Ti imajo oboji negativne učinke na materiale tako stališča korozivnosti kot krajšanja življenske dobe ocevja.

Za vse podrobnejše informacije smo vam na voljo preko e-maila info@sotom.si ali telefonu 01/544 16 30.