Diatomejska zemlja ULTRA

Diatomejska zemlja ULTRA

Naravni filtrirni material, sestavljen iz mikroskopsko majhnih fosilnih kremenastih alg. To so skeletni oklepi alg z veliko specifično površino, na katere se vežejo nezaželjene snovi v vodi.
Diatomejska zemlja se uporablja kot filtracijsko sredstvo za naplavne filtre.

Sestava:

Je naravnega izvora in je produkt odmrlih enoceličnih kremenovih alg iz davnih geoloških obdobij, od kaerih so ostali v glavnem njihovi kremenčasti oklepi. Znana nahajališča diatomejske zemlje so v Franciji, Alžiriji, ZDA in Avstraliji. Izkopano diatomejsko zemljo sušijo, meljejo in žarijio pri 1200°C, da odstranijo ostanke organike in sejejo. Kemijsko je diatomejska zemlja v glavnem sestavljena iz silicijevega dioksida (SiO2), ki ga je do 95%, ter oksidov aluminija in železa. Obdelana diatomejska zemlja se uporablja veliko kot filtracijsko sredstvo za pripravo pijač, ter kot polnilo v industirji gum, papirja, zdravil, zobnih past ipd.

Uporaba:

Naplavna filtracija je tehnološki postopek filtracije, ki sta ga v ZDA razvili kemična in prehrambena industrija. Temelji na principu, da tekočino ali vodo, ki vsebuje trdne nečistoče vodimo preko filtrirnega najlonskega pletiva, velikost okenc cca. 0.03mm, na katero smo naplavili cca 2mm debelo plast praškastih materialov kot so diatomejska zemlja in aktivno oglje. Prednost diatomejskih filtrov je, da imamo zelo veliko filtrirno površino v relativno majhni filterski posodi. Te filtre priporočamo za uporabo v industriji in v bazenskih instalacijah kjer zaradi pomanjkanja prostora ni možno vgraditi peščenih filtrov in za bazene s termalno vodo, ki vsebuje visoko karbonatno trdoto, ki lahko povzroča pogosto kalcinacijo peščenih filtrov.

Doziranje:

Dandanes je razvit način naplavljanja s kombinacijo diatomejske zemlje ali perlita s specialnim aktivnim ogljem v prahu. Za to vrsto filtro velja norma DIN 19624 in za obratovanje DIN 19643. Slednja priporoča naplavljanje cca 0.7-0.8kg/m2 površine zmesi diatomejske zemlje in aktivnega oglja v razmerjih 1:1 do 8:1. Če uporabljamo perlite, lahko pride do poškodovanja loput v cevovodih, saj so bolj abrazivni. Tudi za diatomejske filtre je priporočeno pranje najmanj dvakrat tedensko.