Naprave za filtriranje

Naprave za filtriranje

Ločimo klasične filtrirne naprave z nasutim filtrirnim sredstvom, svečne filtre z naplavljeno filtrirno maso in v zadnjem času membranske filtrirne naprave. Slednje delujejo na osnovi fizikalni procesa, pri katerem potiskamo pod pritiskom onesnaženo vodo preko izredno finih membran. V načelu poznamo 4 tipe membran, obstajajo pa tudi vmesni tipi, vse pa delimo po velikosti membranskih por, ki jih merimo v mikrometrih ( 1μm = 1 miljoninka metra = 1 tisočinka milimetra).

Naprave za filtriranje, ni-slike-sotom

Filter z aktivnim ogljem


Naprave za filtriranje, ni-slike-sotom

Membranska filtrirna naprava


ni-slike-sotom

Peščeni filter