Sotominus granulat

Sotominus granulat

Regulator pH vrednosti v granulatu na bazi natrijevega hidrogensulfata.

Za pripravo bazenskih voda, je zelo pomembno, da obratujemo pri stalni pH vrednosti bazenske vode med 7.0 in 7.4.

Uporaba:

Za pripravo bazenskih voda, je zelo pomembno, da obratujemo pri stalni pH vrednosti bazenske vode med7.0 in7.4.

Pri višjih vrednostih niti dezinfekcijsko sredstvo, niti flokulnti ne delujejo več optimalno. V primeru, da pH pade pod vrednost 6,5 doziramo v bazensko vodo Sotoplus, ki pomaga dvigniti pH vrednost na optimalno vrednost.

Varnost:

Xi – dražilno
Glej varnostni list.

Opozorila:

R 41 – Nevarnost hude poškodbe oči

Obvestila:

S 2 – Hraniti zaklenjeno izven dosega otrok
S 24/25 – Preprečiti stik s kožo in očmi
S 26 – Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč

Skladiščenje:

Produkt ni gorljiv, niti eksploziven; hraniti v dobro zaprti originalni embalaži.

Pakiranje:

2 kg prahovka