Sotominus – Največ 51% žveplove kisline

Sotominus – Največ 51% žveplove kisline

Uravnava pH vrednost bazenske vode.

Vsebuje antikorozijske inhibitorje. Za pripravo bazenskih voda, je zelo pomembno, da obratujemo pri stalni pH vrednosti bazenske vode med 7.0 in 7.4.

Pri višjih vrednostih dezinfekcijska sredstva in flokulanti ne delujejo več optimalno. Če pade vrednost pH pod 6,5 doziramo v bazensko vodo Sotoplus, ki pomaga dvigniti pH vrednost na optimalno raven.

Uporaba:

Za pripravo bazenskih voda je zelo pomembno, da obratujemo pri stalni pH vrednosti bazenske vode med 7.0 in 7.4. Z uporabo Natrijevega hipoklorita kot dezinfekcijskega sredstva si namreč pH vrednost zaradi alkalnosti sredstva dvigujemi in je potrebno uravnavanje z sredstvom Sotominuds. Prav tako pa nižje vrednosti škodijo bazenski školjki (predvsem fugam med keramičnimi ploščicami), pri višjih vrednostih pa niti dezinfekcijsko sredstvo, niti flokulnti ne delujejo več optimalno.

Kemija:

Sotominus je raztopina žveplove VI kisline z dodanimi sredstvi za zaščito pred korozijo.

Varnost:

Sotominus je zelo jedka, lužnata tekočina, zato pri delu uporabljamo gumijasto zaščitno opremo, kot so škornji, predpasnik, rokavice in varnostna očala. Če pride na kožo ali oči, izpirati vsaj 10 minut s pitno vodo, če oči pečejo, konzultirati zdravnika! Pri razlitju spirati z veliko vode, za nevtralizacijo uporabiti Sotoplus. Hraniti v dobro zaprti originalni embalaži, izven dosega otrok. Eventuelna ostanke preparata oddati v originalni, zaprti embalaži v skladišče nevarnih odpadkov!