Sotoplus – Natrijeva lužina

Sotoplus – Natrijeva lužina

Uravnava pH vrednosti bazenske vode.

Za pripravo bazenskih voda, je zelo pomembno, da obratujemo pri stalni pH vrednosti bazenske vode med 7.0 in 7.4.

Pri višjih vrednostih niti dezinfekcijsko sredstvo, niti flokulnti ne delujejo več optimalno. Če pH naraste nad vrednost 7,8 doziramo v bazensko vodo Sotominus, ki pomaga znižati pH vrednost na optimalno vrednost.

Uporaba:

Za pripravo bazenskih voda je zelo pomembno, da obratujemo pri stalni pH vrednosti bazenske vode med 7.0 in 7.4. Nižje vrednosti namreč škodijo bazenski školjki (predvsem fugam med keramičnimi ploščicami), pri višjih vrednostih pa niti dezinfekcijsko sredstvo, niti flokulnti ne delujejo več optimalno. Predvsem pri letnih bazenih in tistih, ki so zelo obremenjeni s kopalci, za dezinfekcijo pa uporabljajo plinski klor, pH vrednost rada pade pod vrednost 6.5. V tem slučaju doziramo v bazensko vodo Sotoplus, ki pomaga dvigniti pH vrednost na optimalno vrednost.

Kemija:

Sotoplus je raztopina natrijevega luga z dodanimi sredstvi za zaščito pred korozijo.

Varnost:

Sotoplus je zelo jedka, lužnata tekočina, zato pri delu uporabljamo gumijasto zaščitno opremo, kot so škornji, predpasnik, rokavice in varnostna očala. Če pride na kožo ali oči, izpirati vsaj 10 minut s pitno vodo, če oči pečejo, konzultirati zdravnika! Pri razlitju spirati z veliko vode, za nevtralizacijo uporabiti Sotominus. Hraniti v dobro zaprti originalni embalaži, izven dosega otrok. Eventuelna ostanke preparata oddati v originalni, zaprti embalaži v skladišče nevarnih odpadkov!