Akticide

Akticide

Akticide je nepeneče sredstvo za preprečevanje razvoja alg v bazenih.

Kemija:

Na bazi polimernih kvarternih amonijevih spojin. Preparat je prijavljen pri Uradu za kemikalije RS pod sporočilno štev. 12899-00-01, in kot biocid pri Zveznem uradu ZRN za varstvo pri delu in delovno medicino pod št. N-19492

Uporaba:

Nevtralno, koncentrirano, nepeneče sredstvo, ki deluje napram širokemu spektru alg, specialno proti zelenim algam, ima pa tudi baktericidne lastnosti, ki preprečujejo nabiranje sluzi v filtrih. Z vodo se meša v vseh razmerjih ne glede na trdoto vode in ne glede na uporabljeno dezinfekcijsko sredstvo. V kolikor se pojavijo alge v bazenu, jih je potrebno najprej uničiti s hipreklorinacijo; To izvršimo s posipanjem težkotopnega klorgranulata (Sotosan trigranulat) po tleh bazena (cca 1 dag na 100 m2 tal). Odmrle alge je potrebno odstraniti mehanično; v nasprotnem primeru se zopet razvijejo! Granulata ne smemo uporabiti pri bazenih, obloženih s PVC folijo, ker jo razbarva.

Doziranje:

Pri novem polnjenju bazena 10 -15 ml na 1 m3 polnilne vode.Tedensko dodajamo cca 5 ml / m3 (oziroma 0,5 l na 100 m3) bazenske vode.

Skladiščenje:

Produkt ni gorljiv, niti eksploziven; hraniti v dobro zaprti originalni embalaži.

Varnost:

Če pride v oči, sprati z veliko vode in kontaktirati zdravnika! Obleko ali kožo izprati z veliko vode. Ostanke preparata in embalaže oddati na deponijo škodljivih snovi!