Hydroxan

Hydroxan

Inovativni oksidant kot nadgradnja dezinfekcije s klorom

HydroXan je kemijsko klor dioksid.

Bistvo uporabe HydroXana je razgradnja kloraminov, ki so nastali kot produkt dezinfekcije s klorom. Le ti dražijo in lahko tudi poškodujejo sluznice oči in dihalnih organov.

Preparat je registriran pri Uradu za kemikalije pod št. 04399-00-01

HydroXan je trgovsko ime za preparat, uporaben za pripravo bazenskih voda. Proizvaja se po patentu firme Pharma Berger iz Mannheim-a ( ZRN ) in je identičen z tetraklordekaoksidnim (TCDO) kompleksom, oz. anionom, ki ga ta firma nudi tržišču zdravilo Balneozoon. Kot nova spojina je tudi registriran v listi kemikalij EU: ELINCS Nr.420-970-2. Kot je razvidno iz 3. in 4. enačbe spodaj, je njegova inovativna prednost v razgradnji škodljivih kloraminov ki jih je prosti klor TCDO anion tvoril z organskimi nečistočami v vodi (urin, znoj in pod.). Raztopina TCDO aniona je v originalni embalaži stabilna več kot eno leto in se dodaja v bazenske vode v nizkih koncentracijah – cca 0.2 ml na m3 obtoka, s tem da s pomočjo doziranja držimo koncentracijo klordioksida v vodi na ravni pod 0.05 mg / l. TCDO kompleks ima izredno visok rezidual, saj prične v bazenski vodi razpadati šele, ko pride v stik z kloramini in klorsečninami. Zaradi stalne prisotnosti prostega klora v bazenski vodi je vsebnost kloritnih ionov izključena. (Glej enačbo 2). Končni produkti razpada TCDO kompleksa so NaCl, HCl, NO3 in kisik. Sproščanje slednjega je zelo koristno v večplastnih filtrih z slojem zrnc iz aktivnega oglja, ker kisik stalno čisti ogljeno aktivno površino. Torej bistvo uporabe HydroXana je razgradnja kloraminov, ki dražijo in lahko tudi poškodujejo sluznice oči in dihalnih organov; z njihovo eliminacijo se seveda zniža vsebnost vezanega klora, bazenska atmosfera pa dobi tudi povsem novo kvaliteto, saj neprijetnega vonja po kloru praktično ni več, zato so tudi stroški zračenja nižji.

Kemija:

Razpad TCDO kompleksa v stiku z organiko: (Cl4O10 )2- = 2 ClO2 + 2 ClO2- + O2
Oksidacija kloritnega iona z klorom: 2 ClO2- + Cl2 = 2 ClO2 + 2
ClOksidacija monokloramina z klordioksidom: H2NCl + ClO2 + = 2 HCl + NO2
Oksidacija dikloramina z TCDO: HNCl2 + Na2Cl4O10 = 2 NaCl + HCl +NO2 +3 ClO2 +O2

Fizika in Varnost:

Bistra tekočina, gostote 1.08 g / cm3, pH vrednost 8.2-8.4, nevnetljiva, negorljiva. Ne sme priti v stik s koncentriranimi kislinami, ker se sprošča strupeni plin klordioksid. Varujemo jo pred otroci in sončnimi žarki, pri daljšem skladiščenju pokrovčke rahlo odvijemo. Pri prelivanu uporabljamo gumijaste rokavice in zaščitna očala. Pri izlitju speremo z večjo količino vode; prav tako, če pride v oči izpirati najmanj 15 minut z vodo in kontaktiramo zdravnika.