Natrijev hipoklorit

Natrijev hipoklorit

Anorganski klor za dezinfekcijo pitne in bazenske vode.

Za hiperklorinacijo bomo porabili približno 10 – 14 gr m3 bazenske vode. V bazenu na prostem so porabe v sončnem vremenu približno 4 x višje.

Uporaba:

Tekoče dezinfekcijsko sredstvo s ca. 15 % aktivnega klora v manjših bazenih.

Doziranje:

Pri začetni dezinfekciji bomo porabili v pokritem bazenu cca 5-6 ml / 1m3 bazenske vode, za redno dezinfekcijo ca 3 ml / 1 m3 dvakrat dnevno. Za hiperklorinacijo bomo porabili cca 10 – 14 gr / m3 bazenske vode. V bazenu na prostem so porabe v sončnem vremenu ca 4 x višje.
Skladiščenje

Produkt ni gorljiv, niti eksploziven. Hraniti v originalni embalaži s priprtim zamaškom.

Varnost:

Glej varnostni list! UN št.1791, EC 231-668-3 C- jedko

Opozorila:

R 31 – V stiku s kislinami se sprošča strupen plin klor.
R 34 – Povzroča opekline

Obvestila:

S1/2 – Hraniti zaklenjeno izven dosega otrok
S 28 – Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode
S 45 – Pri poškodbi oči, takoj obiskati zdravnika, ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati to etiketo.