Sotosan digranulat T65

Sotosan digranulat T65

Zelo uporaben za začetno dezinfekcijo in eventuelno hiperklorinacijo v vseh bazenih.
Organski klor za dezinfekcijo pitne in bazenske vode.

Sestava:

Na bazi natrijevega diklor izocianur dihidrata, EG Nr.220-767-7.

Uporaba:

Zelo uporaben za začetno dezinfekcijo in eventualno hiperklorinacijo v vseh bazenih; za redno dezinfekcijo je uporaben predvsem v privatnih in javnih letnih bazenih, medtem ko je v pokritih (zimskih) bazenih potrebno tedensko meriti vsebnost izocianurjeve kisline in skrbeti, da njena koncentracija v bazenski vodi ne presežem 50mg/l! Merilno-regulacijska avtomatika mora biti prirejena za klor-izocianurate!

Doziranje:

Pri začetni dezinfekciji bomo porabili cca 3-6 gr / m3 bazenske vode, za hiperklorinacijo bomo porabili cca 10 – 14 gr / m3 bazenske vode. Priprava koncentriranih raztopin je prepovedana, ker so hlapi zelo strupeni. Pri pripravi nizkokoncentriranih raztopin (pod 5%) upoštevati varnostne predpise tako za naprave, kot tudi za osebno varnost!

Skladiščenje:

V stiku z ognjem ali kislinami se razvijajo strupeni plini, zato skladiščiti v ognjevarnem, suhem in hladnem prostoru, kjer ni kislin, in ki ni v dosegu otrok, v zaprti originalni embalaži. Granulat ne sme priti v stik z kožo ali očmi, če pa že pride v stik, izpirati z veliko vode; če oči pečejo, konzultirati zdravnika. Eventuelne ostanke v originalni embalaži oddati v skladišče z nevarnimi snovmi!

Varnost:

Glej varnostni list.