Tekoči klor za bazen

Tekoči klor za bazen

Tekoči klor za bazen dezinfekcija bazenske vode z utekočinjenim klorom.

Kemija:

Klor je zelenkasto-rumen plin, ki zlahka reagira s skoraj vsemi drugimi elementi. Pri 10°C en liter vode raztopi 3,10 litra klora, pri 30 °C pa le še 1,77 litra. Je dvainpolkrat težji od zraka z močnim vonjem. Je močan oksidant, belilo in dezinfekcijsko sredstvo. Ta element je član halogenske vrste, ki tvori soli in ga lahko iz kloridov izločimo z oksidacijo ter pogosteje tudi z elektrolizo. Za človeka je strupen.

Uporaba:

S pojmom dezinfekcija ali razkuževanje običajno pojmujemo odstranjevanje ali uničevanje in onesposabljanje patogenih organizmov. Za distribucijo zdrave in varne pitne vode je pomembno, da je ta primerno pripravljena. Prav tako je za pripravo higiensko primerne vode za kopanje je potrebno dozirati in kontrolirati dezinfekcijska sredstva. Na voljo kot komprimiran plin v lastnih ali kupčevih jeklenkah z min. 99% aktivnega klora. Je najcenejše in najbolj čisto dezinfekcijsko sredstvo. Plinski klor se uporablja samo profesionalno v javnih kopališčih za dezinfekcijo bazenskih voda in pripravo pitne vode. Pri koncentraciji nad 0,3 mg klora na liter bazenske vode klor uniči 99,99 % bakterije pseudomonas aeuginosa, ki je merilo za vse druge mikroorganizme.

Doziranje:

Klor kot element se dozira preko avtomatike in pod vakuumom v bypas z bazensko vodo pred vstopom v plavalni bazen. Koncentracije so predpisane v Pravilniku iz tč. 3.7.1 in znašajo med 0.3 in 0,6 mg Cl na 1 liter bazenske vode. Koncentracije redno nadzira področni Zavod za zdravstven varstvo.

Pakiranje:

Jeklenke, netto: 50, 65 in 1000 kg.

Skladiščenje:

Klor kot plin je zelo reaktiven, deluje oksidacijsko, torej pospešuje gorenje in tudi eksplozivno reagira z nekaterimi organskimi plini. Utekočinjen v jeklenkah (ki morajo biti atestirane na 5 let je obstojen), jeklenk se ne sme segreti nad 400C.

Varnost:

Glej varnostni list!