Sredstvo za kosmičenje bazenske vode

Sredstvo za kosmičenje bazenske vode

Bazenskim napravam, ki imajo vgrajen peščeni filter zelo izboljšamo filtracijske lastnosti s kosmičenjem raztopljenih nečistoč. Tako lahko nekatere raztopljene organske snovi, ki jih ni mogoče filtrirati, s pomočjo t.i. flokulantov izkosmičimo – pretvorimo v obliko, primerno za filtriranje. Prav tako izkosmičimo fosfate, ki so prišli v bazen že s polnilno vodo ali pa so jih vnesli kopalci s kozmetiko. Fosfati so namreč osnovna hrana za alge, in če jih izkosmičimo, alge odmro, ker nimajo hrane. Flokulanti so učinkoviti tudi pri filtriranju mrtvih mikroorganizmov. Ti so izredno drobni (0,1–5 µ) in se nabirajo na filtrski površini kot sluz ter zelo hitro zamašijo filtrirno plast. S pomočjo flokulantov pa dobimo večje sprimke, ki se lažje ujamejo na filtrirnem sloju in ga zaradi voluminozne oblike tudi manj mašijo.