Hydrosan

Hydrosan

Flokulacijsko sredstvo na bazi zeolitov, ki deluje na osnovi zeta elektropotenciala, izkosmičene delce poveže v še večje skupke, izboljšuje filtracijske lastnosti, znižuje vsebnost THM in s tem vsebnost vezanega klora.

SREDSTVO ZA KOSMIČENJE NA BAZI ZETA ELEKTROPOTENCIALA

Uporaba dovoljena z Odločbo Ministrstva za zdravje RS št. 517-959/99-N1/17.3.99.

Sestava

Kemično so to makromolekule aluminata silicijeve kisline v matrici Na- klorida in alkalni raztopini z vsebnostjo NaOH pod 1 %.Osnovna surovina za pridobivanje preparata je naravna zeolitna zemlja tipa montmorilonit, ki se nahaja v skladih kamene soli. Fizikalno je HydroSan brezbarvna, bistra tekočina, brez vonja, alkalno – slanega okusa s pH vrednostjo 13. Tlak pri 20 st.C je cca 20 mbar, gostota 1.03 g / l. Obstojen je proti oksidantom, pri pH vrednosti pod 12 izpadejo kosmiči siliko- aluminatov, ki pa se pri nadalnjem zniževanju pH vrednosti pod 6 zopet raztopijo.

Delovanje

Ko ta preparat pride v bazenu v stik z vodo – ko pade pH vrednost pod 12 – izpadejo tetraederske makromolekule aluminata silicijeve kisline s trodimenzionalno rešetko.Ta rešetka vsebuje velike odprtine, v katerih so ioni Na+, K+, in Ca ++, ki so sposobni zamenjave ionov. Zaradi te lastnosti jih imenujemo molekulska sita in se uporabljajo pri čiščenju voda in plinov. HydroSan je torej sredstvo za izboljšanje kosmičenja ( flokulacije ) bazenskih voda. To sredstvo ima lastnost dodatne koagulacije kosmičev (ki jih je predhodno tvoril flokulant na bazi kovinskih soli) v večje aglomerate, ki so stabilnejši in bolj filtrabilni. Poleg tega, da izkosmiči pozitivno nabite nečistoče, v dual efektu z osnovnim flokulantom toliko razrahlja molekulsko strukturo nepolarnih nečistoč, kot so n.p.r trihalogenmetani (THM-i), da se delno zaradi naboja in delno zaradi adsorbcije tudi izkosmičijo. Skratka, zniža vsebnost THM-ov in s tem vsebnost vezanega klora in s tem omogoča optimalno kvaliteto bazenske vode.

Doziranje

V bazenski sistem ga uvajamo kontinuirano v količini cca 0.6 ml / m3 obtoka v pokritih in cca 1.0 ml/m3 obtoka v letnih bazenih., inicirno mesto je na sesalnem delu cevovoda, čim bliže obtočni črpalki. Po iniciranju potrebujeta tako flokulant, kot tudi Hydrosan laminaren tok bazenske vode in reakcijski čas za tvorbo kosmičev cca 10 sekund, preden priteče voda do filterske površine; v nasprotnem slučaju se kosmiči tvorijo šele v filterski masi in jo hitreje “prebijejo”!

Varnost

Hydrosan ne vsebuje toksičnih substanc; hraniti ga je potrebno v zaprti, originalni embalaži, v kateri je obstojen neomejeno, pri transportu ne podleže RID pravilom. V slučaju stika z kožo ali očmi, spirati z pitno vodo.