Kemiclar

Kemiclar 200

Koagulacijsko sredstvo na bazi aluminija, raztopljene snovi koagulira v delce, ki so dovolj veliki, da jih lahko izločimo na filtru. Produkt se ne sme uporabljati pri svečnihkartušnih filtrih!

Kemiclar 200 je trgovsko ime za polihidroksi aluminijev klorid. V papirni industriji se uporablja pri smolnem klejenju in kot retencijsko sredstvo. Kemiclar 200 nima velikega vpliva na spremembo pH vrednosti in kemijsko ravnotežje soli kot npr. Kalcijevega karbonata. Na področju obdelave vod (odpadnih, komunalnih, tehnoloških, sanitarnih in pitne vode) se KEMICLAR se uporablja kot koagulant. Pozitivno naelektrizirani ioni polihidroksialuminija neutralizirajo negativno naelekrene koloidne delce v vodi, kot rezultat vzajemne interakcije, nastanejo večje flokule, ki izpadejo kot oborina.

Empirična Formula

Al(OH)aClb (a + b) = 3 a > 1,05

Fizikalno – Kemijske lastnosti:

Izgled: rumena tekočina
Al2O3: 17 – 18%
Kloridi: 21 – 22,3%
Bazičnost: 37 – 43%
pH (20°C): 0,4 – 0,8
Gostota (20°C): 1,37 – 1,41 g/ml
Viskoznost (20°C): 40 – 80 cP
Zmrzišče : -20°C

Pakiranje in Sklasiščenje:

Kemiclar 200 je dobavljiv v 1000 L povratnih kontejnerjih in avtocisternah. Skladiščimo ga na temperaturi višji od -10°C.