PAX XL10

PAX XL10

Koagulacijsko sredstvo na bazi aluminija, raztopljene snovi koagulira v delce, ki so dovolj veliki, da jih lahko izločimo na filtru. Produkt se ne sme uporabljati pri svečnihkartušnih filtrih!

Kemija

Polihidroksi aluminijev klorid z visoko bazičnostjo v tekočini v ročki po 35 kg. Priporoča ga standard DIN 19643-4 april 1997; prijavljen pri Uradu za kemikalije Ministrstva za zdravje pod sporočilno številko 06338-00-01.

Uporaba:

Uporabljamo ga v obliki raztopine, ki jo doziramo z dozirno črpalko preko inicirnega ventila, ki naj bo nameščen tik pred obtočno črpalko v cevovod bazenske vode. Doziramo kontinuirno v količini cca 0,6 ml / 1 m3 obtoka. V kolikor bazenska voda redno vsebuje koncentracijo vezanega klora pod 0,2 mg/l, lahko dozirno črpalko izklopimo 1 uro po koncu obratovanja in jo ponovno vklopimo eno uro pred pričetkom obratovanja bazena.

Delovanje:

Ker vsebuje bazenska voda do 80 % nečistoč v obliki raztopin, ki niso filtrabilne, je potrebno te raztopine pretvoriti v filtrabilne kosmiče. Pretvorbo dosežemo na podlagi različnih elektronabojev molekul. Večina nečistoč v vodi ima negativni elektronaboj (bakterije, fosfati). Ko pridejo v stik z drobnimi miceliji, ki jih je tvoril polialuminijev hidroksidklorid z vodo in ki imajo pozitivni elektronaboj, se z njimi združijo v kosmiče, ki jih je možno ujeti na filtru. Za optimalno izkosmičenje (tudi elektropozitivno nabitih nečistoč) in koagulacijo manjših kosmičev v večje, priporočamo dodatno uporabo flokulanta z negativnim nabojem s trgovskim imenom HydroSan, ki je izdelan na bazi naravne zeolitne zemlje v raztopini.

Pogoji za optimalno kosmičenje so:

– pH vrednost bazenske vode mora biti pod 7.8, idealno med 7.0 in 7.4
– Flokulant je potrebno dozirati tik pred obtočno črpalko, da ga le ta enakomerno porazdeli z vodo, nato pa je potreben čas min. 10 sekund, da se v mirnem, laminarnem toku tvorijo kosmiči, predno se dotaknejo filterske površine.
– Dodatna uporaba flokulanta HydroSan, ki uspešno zniža tudi vsebnost THM-ov.

Empirična Formula:

Al(OH)aClb (a+b)=3 a>1,05

Fizikalno – Kemijske lastnosti:

Izgled: rumena tekočina
Al2O3: 9 – 10%
Kloridi: 11 – 12%
Bazičnost: cca 70%
pH (20°C): 2 – 3
Gostota (20°C): 1,20 – 1,24 g/ml
Viskoznost (20°C): 40 – 80 cP
Zmrzišče: – 15 °C

Varnost:

Glej varnostni list!

EINECS št. 215-477-2, Simbol za nevarnost: C-jedko

Stavki R:

R 34 – Povzroča opekline.

Stavki S:

S 26 – Če pride v oči, spirati z veliko vode in poiskati zdravniško pomoč.
S 27 – Takoj sleči vso onesnaženo obleko.
S 36/37/39 – Nositi primerno zaščitno obleko, rokavice in zaščito za oči/obraz.