Sotofloc PAC5

Sotofloc PAC5

Flokulant za kosmičenje nečistoč iz bazenske vode

Koagulacijsko sredstvo na bazi aluminija, raztopljene snovi koagulira v delce, ki so dovolj veliki, da jih lahko izločimo na filtru.

Produkt se ne sme uporabljati pri svečnihkartušnih filtrih!

Kemija:

Aluminijev klorid hidroksid sulfat v tekočini v ročki po 35 kg.

Priporoča ga standard DIN 19643-4 april 1997; prijavljen pri Uradu za kemikalije Ministrstva za zdravje pod sporočilno številko 06338-00-01.

Uporaba:

Uporabljamo ga v obliki raztopine, ki jo doziramo z dozirno črpalko preko inicirnega ventila, ki naj bo nameščen tik pred obtočno črpalko v cevovod bazenske vode. Doziramo kontinuirno v količini cca 0,6 ml / 1 m3 obtoka. V kolikor bazenska voda redno vsebuje koncentracijo vezanega klora pod 0,2 mg/l, lahko dozirno črpalko izklopimo 1 uro po koncu obratovanja in jo ponovno vklopimo eno uro pred pričetkom obratovanja bazena.

Delovanje:

Ker vsebuje bazenska voda do 80 % nečistoč v obliki raztopin, ki niso filtrabilne, je potrebno te raztopine pretvoriti v filtrabilne kosmiče. Pretvorbo dosežemo na podlagi različnih elektronabojev molekul. Večina nečistoč v vodi ima negativni elektronaboj (bakterije, fosfati). Ko pridejo v stik z drobnimi miceliji, ki jih je tvoril aluminijev klorid hidroksid sulfat z vodo in ki imajo pozitivni elektronaboj, se z njimi združijo v kosmiče, ki jih je možno ujeti na filtru.

Pogoji za optimalno kosmičenje so:

– pH vrednost bazenske vode mora biti pod 7.8, idealno med7.0 in7.4
– Flokulant je potrebno dozirati tik pred obtočno črpalko, da ga le ta enakomerno porazdeli z vodo, nato pa je potreben čas min. 10 sekund, da se v mirnem, laminarnem toku tvorijo kosmiči, predno se dotaknejo filterske površine.

Varnost:

Glej varnostni list!

EINECS št. 254-400-7, Simbol za nevarnost: Xi – dražilno

Stavki R:

R 36/38 – Draži oči in kožo.

Stavki S:

S 26 – Če pride v oči, spirati z veliko vode in poiskati zdravniško pomoč.
S 28 – Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode.
S 36/37/39 – Nositi primerno zaščitno obleko, rokavice in zaščito za oči/obraz.