Sotofloc UF-A

Sotofloc UF-A

Visoko aktivno, visoko bazično flokulacijsko sredstvo za pripravo vode z ultra filtracijo.

Kemija:

Bazični polihidroksialuminijev klorid v tekočini v ročki po 35 kg.

Odgovarja standardu DIN 19643 in DIN EN 881.

Uporaba:

Uporabljamo ga v obliki raztopine, ki jo doziramo z dozirno črpalko preko inicirnega ventila. Doziramo kontinuirno v količini cca 0,05 g/m3, kar odgovarja 1,85 mmol/m3 kot Al.

Delovanje:

Ker vsebuje bazenska voda do 80 % nečistoč v obliki raztopin, ki niso filtrabilne, je potrebno te raztopine pretvoriti v filtrabilne kosmiče. Pretvorbo dosežemo na podlagi različnih elektronabojev molekul. Večina nečistoč v vodi ima negativni elektronaboj (bakterije, fosfati). Ko pridejo v stik z drobnimi miceliji, ki jih je tvoril polialuminijev hidroksidklorid z vodo in ki imajo pozitivni elektronaboj, se z njimi združijo v kosmiče, ki jih je možno ujeti na filtru. Za optimalno delovanje flokulacijskega sredstva naj bo pH vrednost bazenske vode pod 7.8, idealno med 7.0 in7.4 in kislinska kapaciteta KS4,3 ≥ 0,7 mol/m3 za vse plavalne bazene, razen za vroče masažne bazene z lastno pripravo vode, kjer naj bo kislinska kapaciteta KS4,3 ≥ 0,3 mol/m3.

Varnost:

Glej varnostni list!

EINECS št. 215-477-2, Simbol za nevarnost: Xi – dražilno

Stavki R:

R 36/38 – Draži oči in kožo.

Stavki S:

S 1/2 – Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.
S 26 – Če pride v oči, spirati z veliko vode in poiskati zdravniško pomoč.
S 27 – Takoj sleči vso onesnaženo obleko.
S 36/37/39 – Nositi primerno zaščitno obleko, rokavice in zaščito za oči/obraz.