Železov klorid raztopina

Železov klorid raztopina

Koagulacijsko/flokulacijsko sredstvo

Kemizem:

Železov (III) klorid, FeCl3

Uporaba:

Železov (III) klorid je učinkovito sredstvo za koagulacijo oziroma flokulacijo koloidnih delcev, izdelano na osnovi feriklorida. To je rdeče rjava, gosta, močno kisla raztopina, ki se dobro mesa z vodo v vseh razmerjih. Železov (III) klorid je uporaben v širokem območju pH vrednosti. Tvorba flokul se prične že pri pH vrednosti nad 3,5, optimalne rezultate pa dosežemo pri pH 6-8. Pomembno je, da je Železov (III) klorid učinkovit tud pri pH vrednostih nad 8, to je pri vrednostih, pri katerih spojine Al3+ niso več uporabne zaradi tvorde topnih aluminatov.

Uporaben je pri pripravi pitnih vod, pripravi hladilnih, tehnoloških in kotlovnih vod, ter za čiščenje industrijskih in komunalnih odpadnih vod (odstranjevanje sulfidov, fosfatov, težkih kovin (Cu, Ni, Pb, Cd, Zn, Ag, kondicioniranje blata v bioloških čistilnih napravah, koaguliranje krvi v odpadnih vodah klavnic, odstranjevanje olj iz odpadnih vod oljarn in čiščenje gnojevke na farmah)

Sestava:

Fe3+ : 13,4 -14,4%
Fe2+ : pod 0,35%
Fe2(SO4)3 : 39 – 41%
pH (20°C) : <1 Gostota (20°C) : 1,460 g/ml Viskoznost (20°C) : < 10 mPas

Lastnosti:

Izgled: Rdeče rjava raztopina
Vonj: Praktično brez vonja
Stabilnost: V originalni embalaži v suhem in hladnem prostoru več let!

Pakiranje:

50 kg baloni, 1000 L IBC vsebniki in avtocisterne.