Winter combi

Winter combi

Sredstvo za prezimovanje plavalnega bazena preprečuje rast alg, onemogoča korozijo, preprečuje izpadanje apnenca na stenah bazena in olajša spomladansko čiščenje bazena. Ni sredstvo proti zmrzovanju!

Namembnost

Močno koncentrirano tekoče sredstvo za prezimovanje plavalnih bazenov. Primeren je tudi za bazene izdelane iz nerjavnega jekla. Preprečuje rast alg in nastajanje oblog vodnega kamna na stenah bazenov. Ni sredstvo proti zmrzovanju! Dolgotrajno delovanje. Ne vsebuje klora in težkih kovin.

Sestava

Kvarterne amonijeve spojine, fosfonati.

Uporaba

Po končani kopalni sezoni dodamo sredstvo v bazensko vodo. Količina je odvisna od trdote vode:
< 20°dH ca 3 - 5 litrov na 100 m3 bazenske vode. > 20°dH ca 5 – 7 litrov na 100 m3 bazenske vode.

V kolikor je trdota vode višja pod 20°dH je potrebno dodati še sredstvo za mehčanje vode.
Sredstvo vsebuje algicid; pred uporabo se seznanite z navodili za varno delo.

Varnost

C – JEDKO, N – OKOLJU NEVARNO

Opozorilni stavki:

R 36/38 – Draži oči in kožo
R 52 – Škodljivo za vodne organizme

Obvestilni stavki:

S 1/2 – Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok
S 24 – Prepreciti stik s kožo.
S 26 – Če pride v oči, takoj izprati z veliko vode in poiskati zdravniško pomoč
S 36/37/39 – Nositi primerne zaščitne: obleko, rokavice in očala
S 45 – Ob nezgodi in slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč, po možnosti pokazati etiketo ali varnostni list!
S 60 – Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.

Skladiščenje

Sredstvo skladiščimo v dobro zaprti originalni emabalaži izven dosega otrok, zaščiteno pred zmrzaljo.