Kemikalije za pripravo tehnološke vode

Kemikalije za pripravo tehnološke vode

Tehnološka voda se uporablja za izpiranje in pranje površin proizvodov, reaktorjev, tal v proizvodnih procesih ali pa se uporablja za proizvodnjo pare, vroče vode in hladilne vode v energetiki.

Tehnološko vodo pridobimo iz voda javnega omrežja ter lastnih površin (reke, jezera, površinska zajetja) ali podzemnih virov (izvirov, vrtin, vodnjakov).