Deklorinator

Deklorinator

Nevtralizator prostega klora

Nevtralizator prostega klora v klorni postaji, če smo bazensko vodo preklorirali ali če je koncentracija klora v odpadni vodi previsoka.

Kemija:

Natrijev tiosulfat-5-hidrat, kristaliničen, pakiran v vedru 10 kg
Natrijev tiosulfat, v 10 %-ni vodni raztopini / pakiran v ročkah po 25 kg
Priporoča ga norma DIN 19643/4-april 1997

Na2S2O3 . 5 H2O + Cl2 = 2 NaCl + 2 H2SO4 + 3 H2

Teorija: 71,5 g Cl2 potrebuje za nevtralizacijo 248 g Na-tiosulfata, oziroma 1 g klora/m3 vode (=1mg/l) potrebuje 3,5 g Na-tiosulfata to je ca 35 ml 10 %-ne raztopine Na-tiosulfata.
Torej za 100 m3 vode, ki vsebuje 1mg Cl2/l potrebujemo za nevtralizacijo 3,5l 10 %-ne raztopine natrijevega tiosulfata (če vsebuje voda le 0,5 mg Cl2/l pa polovico, torej 1,8 l ).

Praksa: V praksi hiperklorinacije smo ugotovili, da je potrebno pri dodatku npr 1 kg 63 %-nega
troklozena (Na-diklorizocianata) deklorirati vodo z ca 1 kg Na-tiosulfata!

Uporaba:

Uporabljamo ga v obliki 10 %-ne raztopine (1 kg raztopimo v 10 l vode) v primerih, če smo bazensko vodo preklorirali ali če je koncentracija klora v odpadni vodi previsoka. Za redukcijo prostega klora za cca 0,1 mg / l (n.p.r. od 0,2 mg/l na 0,1 mg/l) potrebujemo za vsakih 100 m3 vode cca 0,35 litra 10 %- ne raztopine deklorinatorja.

Delovanje:

Glede na oksidativne lastnosti prostega klora, ki je v bazenski vodi v obliki podkloraste kisline ga z reducentom, kot je natrijev tiosulfat nevtraliziramo.

Varnost:

Glej varnostni list.