Nevtralizator klora

Nevtralizator klora

Nevtralizator uplinjenega klora

Kemizem:

Natrijev tiosulfat-5-hidrat, kristaliničen.

Uporaba:

Uporabljamo ga za nevtralizacijo prostega klora v vodi v primerih, če smo bazensko vodo preklorirali ali če je koncentracija klora v odpadni vodi previsoka. Za redukcijo prostega klora za cca 0,1 mg/l (n.p.r. od 0,2 mg/l na 0,1 mg/l) potrebujemo za vsakih 100 m3 vode cca 35 g Natrijevega tiosulfata.

Sestava:

Natrijev tiosulfat-5-hidrat, kristaliničen.

Izgled:

Brezbarvna kristalinična snov.

Vonj:

Praktično brez vonja.

Stabilnost:

V originalni embalaži v suhem in hladnem prostoru več let!

Doziranje:

71,5 g Cl2 potrebuje za nevtralizacijo 248 g na-tiosulfata, oziroma 1 g klora/m3 vode (=1mg/l) potrebuje 3,5 g na-tiosulfata.
Na2S2O3 . 5 H2O + Cl2 = 2 NaCl + 2 H2SO4 + 3 H2

Pakiranje:

25 kg vreče.