KemFoamX 2500

KemFoamX 2500

Produkt za obdelavo vod

Antipenilec ne vsebuje olj in je uporaben v mnogih aplikacijah.

KemFoamX 2500 je vsestranski antipenilec namenjen za razne industrije in čistilne naprave z dobrim preventivnim in kurativnim učinkom.

– Visok učinek odzračevanja.
– Dolgotrajna učinkovitost.
– Odlično se dispergira v vodnem mediju.
– Zelo dobro stabilnost pri višjih temperaturah in med skladiščenjem.

Uporablja se za obdelavo odpadne vode za zmanjševanje pene, predvsem v zalogovnikih blata kot tudi pri odvodnjavanju blata in na iztokih odpadne vode.

Sredstvo se dobavlja v delovni koncentraciji, lahko pa ga po potrebi razredčimo.

Sestava:

Vsebuje etoksilirane in propoksilirane višje alkohole, > 99% vsebnosti aktivne snovi.

Izgled:

Viskozna tekočina svetlo rumene barve

Specifična teža:

0,980 – 0,990 kg/l (pri 20°C)

Viskoznost:

< 500 mPas (pri 20°C)

Ionske lastnosti:

Neionsko sredstvo

Skladiščenje:

V originalni zaprti embalaži pri zmerni temperaturi (običajno med 0 in 40°C).
Zmrzal nima negativnih učinkov na lastnosti sredstva.

Doziranje:

Doziranje je odvisno od medija in se spreminja med 2 in 50 ppm.

Pakiranje:

25 kg ročke, 200 kg sodi ali 1000 L IBC vsebniki.