Protipenilec 90

Protipenilec 90

Močno koncentrirano sredstvo za zmanjševanje in preprečevanje penjenja na vseh področjih uporabe.

Uporaba:

– Sredstvo proti penjenju preprečuje nastajanje pene v vsebniku z odpadno vodo čistilnikov tal, vodnih sesalcev,…
– Sredstvo proti penjenju hitro in učinkovito razgradi že obstoječo peno
– Sredstvo proti penjenju deluje tudi v primeru, če je močno razredčeno

Območja uporabe:

Za preprečevanje ali odpravljanje pene na mestih, kjer je ta nezaželena: v čistilnikih tal, vodnih sesalcih, naprave za odvod odpadne vode,…

Navodila za uporabo:

Odvisno od intenzivnosti pene dodajte v vsebnik odpadne vode naprave/stroja 1 – 2% sredstva. Če je pene manj, je dovolj, da vsebnik odpadne vode izperete z raztopino sredstva. Pri močnejšem nastajanju pene uporabite nerazredčeno sredstvo, ki ga od zgoraj razpršite na peno.

Sestava:

Vodna raztopina modificiranih polisiloksanov in tenzidnega sredstva proti penjenju.

Pomembni napotki:

Pred uporabo pretresite. Ne uporabljajte na območju živilske proizvodnje. Če sredstvo stoji več kot 24 ur, lahko pride do emulgacije. Ko ga boste premešali, se bo spet spremenilo v tekočino.

Okoljska neoporečnost:

Ta izdelek je skladen z ustreznimi pravnimi določili. Površinsko aktivne snovi , ki jih vsebuje, so biološko razgradljive in izpolnjujejo zahteve Uredbe (ES) št. 648/2004 o detergentih.

Vsebniki iz polietilena bodo očiščeni in dani v nadaljnjo rabo.