Sotostabilizator Metaqua 8155

Sotostabilizator Metaqua 8155

Uporabljamo ga kot stabilizator trdote z visoko disperzijsko sposobnostjo za hladilne in procesne vode, kjer zaradi visoke trdote in motnosti vode lahko pričakujemo nastanek oblog na mestih toplotnega prestopa.

Sredstvo za preprečevanje korozije in izločanja kotlovca iz pitne vode srednje in visoke trdote.

Lastnosti in uporaba:

Če polnimo kotle ali plavalne bazene z vodo, z relativno visoko karbonatno trdoto, obstaja nevarnost izpadanja kristaliničnega aragonitnega apnenca (kotlovca). Če vsebuje voda tudi nekaj raztopljenega SiO2 nastanejo kristalinične obloge trdote, kot bi bile iz keramike.Te zamašijo cevi in druge naprave (predvsem toplotne izmenjevalce in filtre, posebno nevšečne pa so v parnih kotlih). Metaqua 8155 je sredstvo za preprečevanje korozije in izločana kotlovca za vode s trdoto med 1,3 – 3,8 mol/m3 (celokupna trdota do 40o d (7.1 mol/l).

Preparat je preizkušen v mnogih kotlovnicah in bazenih in je kompatibilen z drugimi bazenskimi preparati.

Sestava:

Metaqua 8155 je bistro tekoče sredstvo na osnovi posebnih alkalnih fosfatov in silikatov. Sestavine sredstva v priporočenih količinah za doziranje ustrezajo slovenskim zakonskim predpisom. Metaqua 8155 je mikrobiološko neoporečen oz sterilen.

Vpliv na okolje:

Za natančne informacije poglejte v varnostno tehnični list

Delovanje:

Metaqua 8155 stabilizira snovi, ki tvorijo in povzročajo trdoto vode, na osnovi treshold efekta:
1. zniža trdoto vode in s tem zniža izpadanje kristalnega apnenca in
2. ostanek kalcijevih / magnezijevih karbonatov pretvori v amorfne kosmiče, namesto v aragonitne kristale. Le ti se ne nalagajo na napravah, temveč jih tako, kot ostale kosmiče, vodimo preko filtrov in izperemo v kanalizacijo. Zaradi tega, preprečuje nastanek usedlin tako v topli kot tudi hladni vodi. Nad temperaturo 65°C se ta efekt manjša. Nad mejo stabilnosti izpade amorfna usedlina, ki se lahko izpere. Preprečuje tudi nastanek korozije v cevovodih in usedanje korozijskih ostankov oz tako imenovane »rjave vode« s kompleksiranjem ionov težkih kovin oz železa ali mangana.

Doziranje:

Z dodatkom predpisane količine 100 ml/m3 Metaqua 8155 se vsebnost PO4 3- v pitni vodi dvigne na 5,3 g/m3 in SiO2 na 4,4 g/m3. Količina 100 ml/m3 ustreza slovenskemu zakonu o pitni vodi.

Uporaba:

Uporablja se nerazredčen. Lahko ga doziramo s črpalkami ali avtomatskimi dozirnimi sistemi, ki merijo pretok pitne vode. Celoten dozirni sistem mora biti narejen iz materiala odpornega na alkalije.

Skladiščenje:

Skladiščiti pri temperaturah pod 25°C. Po daljšem času lahko pride do nastanka manjši količin usedline, kar pa nima nobenega vpliva na učinkovitost sredstva.

Določanje koncentracije Metaqua 8155 je predpisano v metodi A7 – standardno določanje fosfatov – določanje anorganskih fosfatov – po Henklovih analitskih metodah, upoštevajoč vsebnost fosfata pred obdelavo vode.

Varnostni napotki:

Poglej v varnostni list.

Navedene informacije temeljijo na trenutnem nivoju znanja. Podane so v dobri veri, vendar niso podlaga za garancijo dobljene kvalitete oziroma rezultatov. Uporabnik mora sam v sklopu navedenih podatkov poiskati optimalne pogoje in parametre za uspešno in kvalitetno delo. Navedene informacije so mu samo v pomoč.