Aqua Touch

Aqua Touch

Aqua Touch+ COMPACT spada k novi generaciji merilno regulacijsko dozirnim napravam. Naprava razvita na osnovi najnovejše bus tehnologije združuje funkcionalnost, zanesljivost, najmodernejšo merilno, dozirno in regulacijsko tehniko, intuitivno upravljanje in najenostavnejši nadzor v enem sistemu.

Aqua Touch+ COMPACT pride v poštev povsod kjer hočemo dobro kvaliteto vode. Meri in regulira prosti klor, pH in Redox, opcionalno tudi Poolcare in temperaturo. AquaTouch+ COMPACT je merilno regulacijska naprava za en bazen.

Vhodi:

– Prosti klor / Poolcare z AER (avtomatsko čiščenje elektrod), Redox, pH, temperaturo
– Nadzor merilne vode / kompenzacija pretoka pri meritvi prostega klora
– Stanje kemikalij v posodah, obrate črpalk

Izhodni releji:

– Dezinfekcija, pH spuščanje, pH dvigovanje in flokulacija preko dinotecBUS
– email – sporočanje in daljinsko servisiranje DSL – priklop

Druge možnosti opreme:

– Avtomatika zakasnitve vklopa
– Impulzna frekvenca uravnavanje dolžine impulza proporcionalno, možnost preklopa na ON/OFF regulacijo
– Avtomatski izklop doziranja pri neprekinjenem doziranju
– Merilna celica universal fm z merilcem pretoka in finim filtrom
– 2 dozirni črpalki dinodos START LEVEL BUS za dezinfekcijo in pH korkcijo
– POT dodatni modul za prosto merjenje klora z AER
– P20 – protokol za priklop na dinowin, P24 – protokol za priklop na Siemens S7