Poolcontrol Dynamics brez klora

Poolcontrol Dynamics brez klora

Mikroprocesorsko krmiljen sistem merjenja, reguliranja in doziranja sistema za dezinfekcijo z poolcare aktivnim kisikom, časovnim krmiljenjem ali merjenjem poolcare in pH. Prikaz sledi po zeleno osvetljenim in veliko formatiranim displejem z udobnim vodenjem menija. PH kalibriranje je lahko eno ali dvotočkovno.

Naprava vsebuje upravljanje zaščiteno z geslom.
Javljanje delovanja, opozorila in alarma na displeju.

Vhodi:

– Dezinfekcija, pH vrednost, temperatura
– Nadzor merilne vode / kompenzacija pretoka pri meritvi Poolcare
– Javljanje praznosti kanistra
– Zaustavitev doziranja / nadzor pretoka kot zunanji signal

Izhodni releji:

– Dezinfekcija
– pH znižati / pH zvišati / možnost preklopa na kosmičenje
– Zbirni alarm

Druge možnosti opreme:

– Avtomatika zakasnitve vklopa
– Nadziranje merilne vode
– Impulzna frekvenca uravnavanje dolžine impulza proporcionalno, možnost preklopa na ON / OFF regulacijo
– Avtomatski izklop doziranja pri neprekinjenem doziranju
– Modbus RS485, P20 – protokol za priklop na dinowin
– Opcijsko: modul za analogni izhod, temperaturno tipalo PT1000