Poolcontrol Dynamics professional

Poolcontrol Dynamics professional

Mikroprocesorsko krmiljen sistem merjenja, reguliranja in doziranja sistema za prosti klor, Redox in pH. Prikaz na osvetljenem velikoformatnem grafičnem displaju z enostavnim menijskem jezikom. PH kalibriranje je lahko eno ali dvotočkovno.

Naprava vsebuje upravljanje zaščiteno z geslom.
Javljanje delovanja, opozorila in alarma na displeju.

Vhodi:

– Prosti klor z AER (dodatno platino) ali Redox, pH, temperatura
– Nadzor merilne vode / kompenzacija pretoka pri meritvi prostega klora
– Opozorilo za prazno, povratna informacija regulatorja za plinski klor
– Zaustavitev doziranja / nadzor pretoka kot zunanji signal

Izhodni releji:

– Dezinfekcija, regulator plinskega klora AUF
– pH spuščanje, regulator plinskega klora ZU
– pH zvišati, možnost preklopa na kosmičenje ali pH spuščanje
– Zbirni alarm

Druge možnosti opreme:

– Avtomatika zakasnitve vklopa
– Impulzna frekvenca uravnavanje dolžine impulza proporcionalno, možnost preklopa na ON / OFF regulacijo
– Avtomatski izklop doziranja pri neprekinjenem doziranju
– Merilna celica universal fm z merilcem pretoka in finim filtrom
– POT dodatni modul za prosto merjenje klora z AER
– Modbus RS485, P20 – protokol za priklop na dinowin
– Opcijsko: modul za analogni izhod, temperaturno tipalo PT1000