Fotometer Hydroquant 501

Fotometer Hydroquant 501

Enostaven, natančen in cenovno ugoden fotometer za merjenje prostega in vezanega klora, pH vrednosti, aluminija, klor dioksida in cianurjeve kisline.

Fotometer HydroQuant je koncipiran za uporabo v bazenih in je uporaben za profesionalno določanje parametrov bazenske vode, pripravljene tako po klasičnih postopkih, kot tudi po inovativnem WAPOTEC postopku.

Ohišje in monitor sta izdelana iz materialov obstojnih tako na topila, kot na bazensko vodo. Merilni jašek, ki je vedno najbolj kritičen del vsakega fotometra je popolnoma zatesnjen, tako da ni možen vstop vode do elektronike. Okenca, skozi katera prihaja žarek na kiveto, je možno očistiti. Glede na dejstvo, da pokrovček kivete služi tudi kot pokrov jaška je izključena možnost motnje zunanje svetlobe.