HydroFLOW S Range

HydroFLOW S Range

HydroFLOW S Range ščiti visokotlačne parne kotle pred nalaganjem vodnega kamna ter odstranjuje obstoječi vodni kamen in omogoča uporabo vode brez predhodnega mehčanja vode (neposredno iz vrtine).

Uporaba Hydroflow S Range:

– Tekstilna industrija
– Pralnice
– Odlagališča
– Živilskopredelovalna industrija
– Niža stroške ogrevanja, varčuje z energijo