Reference

Reference

Na področju bazenov sodelujmo s sledečimi partnerji:

Zdravilišča

– KRKA Šmarješke Toplice
– Dolenjske Toplice
– Strunjan
– Otočec
– Inštitut za rehabilitacijo invalidov, Ljubljana
– Ortopedska bolnica Valdoltra
– Zveza društev slepih, Izola
– Dom dva topola Izola
– Dom starejših občanov Izlake

Vodni parki in Hoteli

– Atlantis Ljubljana
– Bohinj
– HOTELI
– HIT Nova Gorica
– HIT Kranjska Gora
– Bernardin Portorož
– Belvedere Izola
– Donat Rogaška Slatina
– Lek Kranjska Gora
– Hotel Kempinski
– Cerkno
– Simonov zaliv, Izola

Termalna Kopališča

– Radenci
– Banovci
– Ptuj
– Dobrna
– Fontana Maribor
– Hotel Habakuk Maribor
– Medijske Toplice, Izlake
– SPA Riviera, Rogaška Slatina
– Bioterme Moravci pri Mali Nedelji
– Topolšica
– Naravni park TERME 3000, Moravske Toplice
– Terme Lendava

Družbeni objekti

– RŠ Zavod Tivoli Ljubljana
– Fakulteta za šport Ljubljana
– Olimpijski bazeni Kranj
– ZPO Celje
– ICZR Ig
– Športna zveza Nova Gorica
– ŠZ Ravne na Koroškem
– Zavod za turizem Radenci
– Športno društvo Jesenice
– Športno društvo Kropa
– Osnovna. šola J. D. Krško
– Občina Ribnica
– KS Ljutomer
– Protokolarni objekt Brdo

Na področju vodovodov sodelujemo s sledečimi partnerji:

Komunalna Podjetja

– Velenje
– Radenci d.d.
– Ravne na Koroškem
– Sevnica
– Slovenske Konjice
– Celje
– Sodražica
– Zreče
– Aquasystems

Občine

– Šentjur
– Gornji Petrovci
– Hodoš
– Planinska vas
– Ponikva