Tehnologija

Tehnologija

Odločitev o izbiri tehnologij za pripravo vode je odvisna od vrste in sestave vode, vrste mikrobiološkega onesnaženja, kapacitete naprave, specifičnih pogojev pri katerih naprava za pripravo vode obratuje itd.

Sledenje novim tehnologijam nam omogoča prihranek tako pri rabi energije, vode kot tudi sredstev za pripravo vode.

Tehnologija, ni-slike-sotom

Dezinfekcija

ni-slike-sotom

Filtracija

Tehnologija, ni-slike-sotom

Kosmičenje

 

ni-slike-sotom

Membranska Filtracija

ni-slike-sotom

Ozonizacija

ni-slike-sotom

UV dezinfekcija

 

ni-slike-sotom

Proizvodnja klora na licu mesta

ni-slike-sotom

Regeneriranje pralne vode

ni-slike-sotom

Uravnavanje pH vrednosti