Dezinfekcija

Dezinfekcija

S pojmom dezinfekcija ali razkuževanje običajno pojmujemo odstranjevanje ali uničevanje in onesposabljanje patogenih organizmov.

Za pripravo higiensko primerne vode za kopanje je potrebno dozirati in kontrolirati dezinfekcijska sredstva. Zaenkrat je redna praksa pokazala, da je klor oziroma njegovi derivati, kljub mnogim slabostim, še vedno edino dezinfekcijsko sredstvo, ki ustreza osnovni zahtevi dezinfekcije, ki se glasi: Dezinfekcijsko sredstvo mora v koncentraciji, ki ni škodljiva za kopalce, uničiti v 30 sekundah 99.99 proc. bakterij pseudomonas aeruginosa ta bakterija je tudi merilo za vse ostale vrste mikroorganizmov.

Glede na cilj ločimo primarno dezinfekcijo, kjer odstranimo in onesposobimo patogene mikroorganizme in sekundarno oziroma rezidualno dezinfekcijo, kjer s prebitkom dezinfekcijskega sredstva vzdržujemo učinek dezinfekcije. To je potrebno zaradi možnosti poškodb, slabega tesnenja cevovodov in armatur in vsebnosti hranilnih snovi, ki naknadno sprožijo razrast mikroorganizmov