Trdota vode

Voda, ki pada na zemljo v obliki padavin na zemljo, vsebuje določene količine CO2 in to v dveh oblikah. Večja količina je le raztopljena v vodi, manjši del, cca 1‰ promil pa reagira z vodo v ogljikovo kislino. Kljub temu, da kemiki smatramo ogljikovo kislino za slabo kislino, pa vendar raztaplja marsikatero kamenino, ko voda, kot padavina prodira v globine zemeljske skorje.

Za nas je pomembnejša tako imenovana karbonatna trdota vode, torej vsebnost karbonatov in bikarbonatov kalcija in magnezija. Merimo jo v trdotnih stopinjah ali moll. Kalcijev karbonat je v vodi netopen vodni kamen, medtem ko je bikarbonat topen. To je ravnovesna kemijska reakcija, ki si jo razlagamo takole: reakcija teče z leve na desno, ko je v vodi dovolj ogljikove kisline in takrat voda raztaplja karbonatne kamenine.

Ko pa vodi primanjkuje CO2 pri segrevanju namreč ogljikov dioksid izhlapi, pa reakcija teče iz desne na levo-bikarbonati razpadajo, CO2 izhaja, tvorijo se karbonati ali po domače kotlovec, za katerega vemo, da je zelo neprijeten tako v kotlih, kot v filtrih! Filter tako lahko hitro obremenimo z vodnim kamnom, če v ogretega uvajamo hladno vodo, ali celo mešamo toplo in hladno vodo, ker hladna voda takoj odda nekaj CO2 in dobimo netopne karbonate, ki sprimejo pesek v filtru.

V Sloveniji prevladujejo srednje trde vode s trdoto 1.1-2.5 mmoll.