Večplastni peščeni filtri

Imenujemo jih tudi hitri filtri, morajo biti opremljeni najmanj z enim okencem za opazovanje filterske mase in njene fluidizacije pri protitočnem pranju zahteva se min. dvig mase za 10 proc. višine. Nadalje mora biti opremljen z avtomatiko za pranje, proces pranja se ne sme prekiniti.

Pred pričetkom pranja se moramo prepričati, če imamo dovolj vode za pranje. Bistvena zahteva za to vodo je, da ni hladnejša od temperature filterske mase. Če bi namreč v toplo filtersko maso uvajali mrzlo vodo, bi ta takoj oddala raztopljeni ogljikov dioksid, in izpadel bi kotlovec, ki bi počasi filtersko maso sprijel. Torej za pranje filtra bomo uporabili normalno bazensko vodo.