Zahteve za izpiranje večplastnih peščenih filtrov

Da bi zagotovili standardom ustrezno in funkcionalno nujno potrebno izpiranje filtrov pod atmosferskim tlakom, mora biti ocevljenje z armaturami hidravlično naddimenzionirano! Če temu ni tako predvsem zaradi neznanja ali nižjih stroškov lahko pride do premajhnega iznosa umazane vode v postopku izpiranja filtra.

Če je tlak ob iztoku iz filtra višji od atmosferskega, lebdijo umazani delci neodvisno od hitrosti izpiranja v prostoru nad polnilom peskom in podobno. Posledično se torej del umazanije, ki se je že odluščila iz filtrirne mase, po končanem izpiranju ponovno vsede na površino kot higienska obremenitev z vsemi posledicami na kvaliteto filtrata. Poleg higienske obremenitve, katere posledica je možen razvoj legionele, je posledica slabega izpiranja večja poraba izpiralne vode in toplotne energije, kajti izpiranje filtra je potrebno opravljati pogosteje!

Če so proizvajalci, planerji in izvajalci zavestno ali nezavestno vzeli to v zakup, se ne smejo čuditi, oziroma morajo računati na prevzem poroštva, ki se je že dokazalo v številnih sodnih odločitvah!