Zakonodaja

Zakonodaja

Podjetje pri svojem delovanju upošteva veljavno slovensko zakonodajo s področja pitne vode in bazenske vode ter spremlja zakonodajne novosti na področju bazenske vode v Nemčiji.

– ZAKON o varstvu pred utopitvami (ZVU) UlRS: 44/2000, 110/2002-ZGO-1, 26/2007, 42/2007-UPB1
– PRAVILNIK o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode, UlRS: 73/2003, 96/2006
– PRAVILNIK o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih, UlRS 88/2003, 56/2006
– PRAVILNIK o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami, UlRS 88/2003, 56/2006
– PRAVILNIK o reševalcih iz vode: UlRS 118/2004
– PRAVILNIK o ukrepih prve pomoči, UlRS 70/2003
– MERILA za potapljanje UlRS 81/2003
– PRAVILNIK o minimalnih higienskih zahtevah za naravna kopališča
– SIST DIN 19643/1-5/1997 in 2000: Aufbereitung von Schwimm-und Badebeckenwasser
– EN DIN 19645 : Aufbereitung von Spülabwässern aus Anlagen zur Aufbereitung von Schwimm- und Beckenwasser
– EN DIN 19605 Festbettfilter zur Wasseraufbereitung
– EN DIN 12904 Sand und Kies¨
– ÖNORM M 5879-4: Anforderungen an Chlorunganlagen zur Wasserbehandlung, Teil 4: Elektrochemische Verfahren zur Erzeugung von desinfizierend wirkenden Chlorverbindungen vor Ort (2005-05-01)
– PRIPOROČILA Zveznega urada za okolje (ZRN): Hygieneanforderungen an Bäder und deren Überwachung (april 2006)
– Bäderhygieneverordnung (BHygV) (december 1998 in december 2000) (pravilnik Ministrstva za delo, zdravje in socialo Republike Avstrije)