Regeneriranje pralne vode

Regeneriranje pralne vode

V Evropski uniji v bazenskih kopališčih zadnje čase množično uvajajo čiščenje odpadne vode. Očiščena odpadna voda tako pridobi lastnosti polnilne vode, ki jo je mogoče uporabiti za ponovno dopolnjevanje bazenov. Pri tem se ohranja tudi toplota in investicija se tako povrne v povprečju v dveh do treh letih – odvisno od cene vode in stroškov za kanalizacijo. Izkoristek naprave je okoli 80-odstoten.

Da bi se poenotile zahteve po kakovosti teh naprav, je aprila 2006 nemški DIN Inštitut izdal standard DIN 19645, ki rabi kot podlaga pri načrtovanju in gradnji teh naprav. Omenjene naprave v nekaterih državah počasi že nadomeščajo klasične naplavne in peščene filtre. Ko se bo pokazala tudi njihova boljša ekonomičnost, bodo v naslednjih desetih letih prav gotovo nadomestile klasično filtriranje.

Dobljeni filtrat pri najfinejši reverzni osmozi ima glede na potrebe celo lastnosti demineralizirane vode. Proizvodnja sladke vode iz morske, zaradi dvojne ali celo trojne mikrobiološke zapore, bariere pa preprečuje prehod v filtrat bakterijam, virusom in celo hrani, ki jo mikroorganizmi potrebujejo za preživetje. To pomeni, da membransko filtriranje postaja ključni del mikrobioloških zapor!